Loopbaancoaching

Ondersteuning, inzicht in hoe het functioneren gaat op de huidige werkplek. Benut je al je kwaliteiten wel of stroomt het niet lekker en loop je telkens tegen dezelfde belemmeringen aan? Voor tijdelijke ondersteuning naar blijvende verandering. Een loopbaan opstelling voor als je ondersteuning wilt in het maken van je beroepskeuze.
We doen een opstelling met jouw kwaliteiten en kennis. Deze opstelling geeft inzage in je mogelijkheden. Hieruit ventileert zich de juiste keuze voor je beroep.